Handelsbetingelser

Ved bestilling af rense- og vaskeservice hos Wash n’ Dry, accepterer kunden vores forretningsbetingelser.

Accept af vores forretningsbetingelser sker i bestillingsprocessen, og før betaling. Man kan som kunde ikke gøre brug af vores ydelser på hjemmesiden, før man har accepteret vores forretningsbetingelser.

Følgende vilkår gælder for al rensning af tøj, beklædningsgenstande og andre tekstiler, foretaget af os (“Wash n’ Dry”) for kunder i Danmark, uanset om parterne i en rense-aftale udtrykkeligt henviser til vilkårene.

Det påhviler kunden til enhver tid, at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser.
Betalinger på washndry.dk kan ske ved brug af flere forskellige betalingsmuligheder. Vi modtager betaling med Dankort, VISA-Dankort, Mastercard, American Express, JCB og Mobilepay.

Vi krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse kundens kortnummer eller andre informationer under transaktionen. Kun Nets A/S har adgang til oplysningerne.
Ved indlevering er Wash n’ Dry berettiget til at efterse kundens indleverede tekstiler.

Wash n’ Dry kan efter en rimelig gennemgang afvise at rense effekterne, hvis det er klart for Wash n’ Dry, at de rensemetoder og/eller rensemidler, som vi skal benytte, ikke er egnede til rensning af tekstilerne Wash n’ Dry afviser at rense effekterne, skal Wash n’ Dry returnere tøjet til kunden, og refundere den betalte pris, såfremt betalingen er gennemført fra vores side, hvis ikke, skal ordren blot slettes i vores system, hvorefter ingen penge trækkes fra kundes konto.

Hvis tøj ikke indeholder en behandlingsanvisning, eller er klippet af, fratager Wash n’ Dry sig ansvaret for rensningen, men renses ud fra den bedst fagmæssige vurdering. HUSK derfor kun at sende tøj ind til os som opfylder ovenstående krav. Hvis ikke dette opfyldes, og kunden sender tøjet ind til os, vil Wash n’ Dry se det som en accept af, at vi må behandle tøjet efter vores egen fagmæssig vurdering. Hvis tøjet ikke har været forsynet med en behandlingsanvisning, eller en behandlingsanvisning på anden måde ikke har været tilgængelig ved køb, og varen er købt i Danmark, er den ulovlig at sælge, og du bør straks tage kontakt til forhandleren. Hvis ingen renseanvisning er tilgængelig, formoder man i fagmæssigt virke ifølge dansk renseri-forening, at tøjet burde kunne holde til en P-rens. P-rens er rens i perchlor.

Betalingen af dit rensetøj kan blive trukket fra dit kreditkort inden levering, men ikke før afhentning, men bliver som udgangspunkt trukket efter levering på din adresse.

Hvis Wash n’ Dry er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter gældende takster.

Alle priser er inklusiv afhentning og levering herunder moms.

Der kan være tilfælde, hvor De som kunde kommer til at bestille de forkerte renseservices. Eksempelvis kan det ske, at de bestiller rens af tre skjorter, og ikke tre silkeskjorter, som er indleveret til os. I de fleste af sådanne tilfælde vil Wash n’ Dry rense silkeskjorterne, men forbeholder sig den fulde ret til at sende dem en mail, hvori vi anmoder om at betale den merpris som gælder, uden at vi nødvendigvis kontakter dig før rensningen. Det sker med gebyrer, og vi beder dem som kunde have forståelse for, at De har ansvar for at bestille de korrekte renseservices.

Det kan også ske, at De som kunde kommer til at bestille et par benklæder for meget, eller for lidt, i forhold til hvad De reelt set har indleveret. Hvis De har indleveret for meget, vil Wash n’ Dry i de fleste tilfælde, rense beklædningen uden forudgående aftale, og sende denne retur sammen med resten af rensetøjet, med en anmodning om at betale merprisen.

Hvis De som kunde bestiller f.eks. et par bukser for lidt, i forhold til hvad der er angivet på bestillingen, vil Wash n’ Dry rette dette manuelt på kvitteringen, og vil som udgangspunkt refundere eller rette beløbet i vores betalings-gateway til det korrekte. Vi vil ikke nødvendigvis rette henvendelse til kunden. Det er som kunde dit ansvar at sende de korrekte antal med.
Alle priser er i danske kroner, og inklusiv moms.

Wash n’ Dry forbeholder sig retten til at ændre priserne uden varsel (hvor der naturligvis tages forbehold for eventuelle igangværende bestillinger), uden nødvendigvis at have rettet skriftlig eller mundtlig henvendelse til det enkelte firma, eller dets medarbejder eller private kunder. Det er kundens eget ansvar, at holde sig opdateret på washndry.dk prisliste.
Ved modtagelse af tøj, skal kunden oplyse Wash n’ Dry om effekternes tilstand og materiale, dvs typisk i form af og om eventuelle andre særpræg af væsentlighed for rensningen af effekterne (f.eks. snavs, skader, pletter m.v.).

Kunden er forpligtet til at oplyse Wash n’ Dry om effekternes værdi, hvis denne overstiger DKK 7.000.
Kunden skal inden indlevering til Wash n’ Dry fjerne alle genstande og substanser, især eventuelle værdifulde genstande, metal - og plastikgenstande, papir, kuglepenne og lommetørklæder/charmeklude. Wash n’ Dry er ikke ansvarlig for eventuel skade på og/eller tab af glemte genstande i effekterne. Kunden er eneansvarlig for skade, der forårsages af sådanne genstande, på Wash n’ Dry, eller tredjemands ejendom.
I henhold til forbrugeraftaleloven har kunden 14 dages fortrydelsesret ved køb af modtaget tilbehørsprodukter på washndry.dk, fra den dag produktet er afleveret hos firmaet hvor kunden arbejder eller på kundens private adresse.

Varen skal naturligvis være i uåbnet stand, ellers tager Wash n’ Dry ikke varen retur. Hvis kunden vil gøre brug af fortrydelsesretten, skal kunden inden udløbet af den 14-dages frist meddele dette til Wash n’ Dry på enten mail til info@washndry.dk eller på telefonnummer 81741872. Husk at opgive ordrenummer eller lignende relevant identifikation, så vi lettere kan finde frem til kundens køb.

Annullering/fortrydelse af en bestilling eller ydelse skal ske hurtigst muligt, og senest 8 timer før på afhentningsdagen på info@washndry.dk
Ved afhentning af tøjet på arbejdspladsen eller efter modtagelse af tøjet på sin privatadresse, er kunden forpligtet til at efterse tøjet for defekter, og kontrollere om tøjet er blevet ordentligt renset.

Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles før ibrugtagning, til Wash n’ Dry, og indenfor rimelig tid, maks. 2 uger efter levering på kundens adresse, uanset hvornår kunden har afhentet sine tekstiler. Varen skal efterfølgende returneres.

Wash n’ Dry har ved enhver reklamation, retten til at modtage tøjet til besigtigelse, og efterfølgende afhjælpning eller efterfølgende udbedring. Kunden kan kun kræve nedslag i prisen, eller evt. erstatning, hvis Wash n’ Dry to på hinanden følgende gange uden held har forsøgt efterfølgende afhjælpning eller udbedring.

Ved afhentning er kunden forpligtet til at identificere effekterne og uden ugrundet ophold, men senest 2 uger efter afhentning give besked om eventuel forbytning med tredjemands effekter.

Selv om alle pletter ikke er fjernet skal der betales fuld pris for ydelsen.

Vor service er kvalitetsmæssig i top, men vi pådrager os intet ansvar for følgende:
 • Krympning
 • Farvernes holdbarhed
 • Lynlåse
 • Knapper (herunder farvetab).
 • Stropper, syninger
 • Skulderpuder
 • Tøj med partier af imiteret skind/læder og ting der er syet eller limet fast på tøjet, f.eks. perler, pailletter og glimmer.
Hvorfor garanterer vi ikke for ovenstående?

At vi ikke kan garantere for knapper, manchetter, spænder, perler, lynlåse, skulderpuder, imiteret skind og lignende, lyder lidt drastisk, men er almindelig kutyme i branchen.

Dette skyldes, at fabrikanterne indimellem anvender materialer, der ikke er egnet til rens (Eller er af en dårligere kvalitet end man kan forvente), selvom tøjet er mærket til at skulle renses. Fabrikations-fejl kan også forekomme, og er faktisk blevet mere almindeligt nu til dags, hvor producenterne som en konsekvens af de billige markedspriser, er nødsaget til at spare på omkostningerne, masseproducerer, og samtidig går på kompromis med kvalitetstjek af det færdigproducerede tøj.

Pris og kvalitet hænger ikke nødvendigvis altid sammen mere, det er mærket man betaler for. Fordi dit ny købte tøj er dyrt, betyder det ikke, at det er fri for fejl, eller altid kvalitetsmæssigt matcher den pris du har betalt for det.

Almindelig slid og slitage eller mekanisk påvirkning, ligesom i en vaskemaskine, kan også engang imellem give anledning til et problem med f.eks. knapper eller manchetter, der ikke er syet godt nok fast.

Derfor, efterse gerne tøjet for løse knapper eller manchetter, som så enten syes fast eller tages af. Det er ærgerligt at miste en knap, specielt hvis man ikke har reserveknapper, og i rense eller vaskeprocessen er der intet vi kan gøre anderledes, for at minimere risikoen.

Det skal så også nævnes, at det er undtagelsestilfælde, vi taler om, og at der i langt de fleste tilfælde ikke opstår problemer.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af tekstilet eller anden skadeforvoldende adfærd. Skader og slitage, der direkte eller indirekte er opstået ved forkert betjening dækkes ligeledes ikke.
Ved tyveri/brand/vandskade på renseriets domicil, erstattes tøjet af kundernes egne familieforsikringer iflg. gældende regler fra forsikringsselskaberne.

Ved tyveri fra renseriets firmabiler som benyttes til afhentning og levering af dit rense/vasketøj, dækker Wash n´ Dry’s forsikringsselskab.

Ved tyveri fra kundens egen arbejdsplads, erstattes tøjet af kundernes egne familieforsikringer iflg. gældende regler fra forsikringsselskaberne.
Ved fejlbehandling som vi har accepteret som værende fejlbehandling fra vores side, forsikres tøjet efter Dansk Renseri Forenings og Forbrugerstyrelsens gældende normer:

Hvis dit tøj eller tekstiler er blevet skadet under rensning, har du krav på at få erstatning for det tab, du har haft. Tabet er den økonomiske forringelse af tøjet eller tekstilernes værdi i forhold til værdien på det tidspunkt, de blev indleveret. Se mere under ”Erstatning ved beskadiget tøj”.
Uanset hvor omhyggelige eller professionelle vi er, kan fejl desværre ikke undgås.

Ansættelse af erstatningen ved beskadiget eller ødelagt tøj, sker ud fra tre kriterier, som er baseret på Dansk Renseri Forenings normer:
 • Tøjets alder ved beskadigelse.
 • Tøjets forventede levealder.
 • Tøjets stand ved beskadigelsen.
Tabet er altså den økonomiske forringelse af tøjet eller tekstilernes værdi i forhold til værdien på det tidspunkt, de blev indleveret. Eksempler på erstatning
 • Er der tale om nyt eller næsten nyt tøj eller tekstiler, vil det normalt være købesummen.
 • Er tøjet eller tekstilerne beskadiget allerede ved indleveringen, er værdien mindre. Det kan fx være tilfældet, hvis tøjet eller tekstilerne allerede ved indleveringen var meget slidte eller havde pletter, der ikke kunne gå af.
 • Er det noget ældre tøj eller tekstiler, vil værdien blive nedskrevet år for år. Hvis du fx har indleveret et ældre stykke tøj til rens, kan du altså ikke kræve tøjets købesum som erstatning, hvis der opstår en skade under rensningen.
HVORDAN KAN JEG HOLDE STYR PÅ MIT FORBRUG?
Når du er logget ind, kan du under ”Min konto” se alle dine tidligere bestillinger.
Wash n’ Dry forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website.

Det er derfor vigtigt, at kunden løbende holder sig orienteret om eventuelle ændringer.

Det er kundens eget ansvar, at holde sig opdateret på Wash n´ Dry’s regler og betingelser.
Når kunden afgiver en ordre på Wash n’ Dry, indgår kunden en aftale med A-Z Solutions ApS, Naverland 2, 2600 Glostrup (CVR-nr: 41539860)

Ved ordreafgivelse modtager kunden en kvittering via e-mail, som skal vedlægges rensetøjet. Kvitteringen kan også printes ud direkte på washndry.dk, som en option efter ordreafgivelse.

Kunden bør gemme denne e-mail, da kvitteringen er kundens bevis for kundens køb. Kvitteringen svarer til indholdet af den dokumentation, som Wash n’ Dry opbevarer om den indgåede aftale. Wash n’ Dry opbevarer oplysningerne om kundens ordre på en måde, så kunden senere kan rekvirere en kopi af kvitteringen. Kunde har mulighed for at se en oversigt over alle dets tidligere bestillinger under ”Min Konto”, efter login.

Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk eller engelsk, og er underlagt dansk lovgivning.
Med mindre andet specifikt er angivet, er afhentning og leveringsdagene i henhold til dét som er aftalt med den enkelte kunde, og som specifikt står angivet under den enkelte kundes ordreafgivelse. Det påhviler kunden til enhver tid, at holde sig ajour med disse.

En bestilling skal senest afgives inden kl. 10, inden de aftale afhentning og leveringsdage for den enkelte kunde, for at du som kunde kan være sikker på, at tøjet er blevet registreret til afhentning på den pågældende dag, og for at være sikker på, at tøjet bliver leveret den næstkommende leveringsdag.

Tøjet skal vedlægges en kvittering fra Wash n’ Dry for at blive afhentet, og vi foretrækker at tøjet lægges i en tætsluttet pose, sammen med kvitteringen. Hvis man som kunde vælger at dele tøjet op i flere poser, skal der i hver pose fremgå en kvittering, ellers kan man klipse alle sine poser sammen, så der ikke hersker nogen tvivl om, at der er tale om én ordre. HUSK at klipse kvitteringen ordentligt fast, så kvitteringen ikke i værste tilfælde kan ryge af under transport eller lignende. Dette er kundens ansvar, og Wash n’ Dry kan ikke stilles til ansvar for tabt kvittering under transport.

Ved bestilling af rens/vask af tekstiler, der skal vejes eller måles, skal de ilægge din kvittering som normalt, og du bliver efter afhentning af din ordre, kontaktet vedrørende pris, enten via mail eller telefon. Din bestilling er først bindende, når du har accepteret den oplyste pris, men KUN hvis dette er afkrydset i feltet ved bestillingsprocessen.

Wash n’ Dry vil sende et betalingslink ud til kunden via mail, efter at have udregnet en samlet pris. Denne skal betales før levering af dit rensetøj, men pengene trækkes ikke på din konto, før rensetøjet er leveret tilbage på din adresse. Hvis betalingslinket sendes efter levering på din adresse, skal man så vidt muligt sørge for at betale den hurtigst muligt, og senest 3 dage efter modtagelsen af betalingslinket.

Levering anses for sket, når chaufføren har leveret tøjet på kundens adresse.
Med mindre andet specifikt er angivet, er afhentning og leveringsdagene i henhold til dét som er aftalt med det enkelte firma, og som specifikt står angivet under den enkelte virksomheds firmaforside efter login.

Vi tager ikke ansvar for firmaernes interne, eventuelt manglende information eller opdatering af ovenstående afhentning og leveringstider/dage til dets medarbejdere. Det påhviler kunden til enhver tid, at holde sig ajour med disse.

Tidsestimatet for afhentning og levering, som står angivet under firmaforsiden, er vejledende og kan variere, og et udtryk for de mest typiske tidspunkter vores chauffør kommer imellem på, men der er ikke tale om bindende tidspunkter.

En bestilling skal senest afgives inden kl. 10, inden de aftale afhentning og leveringsdage for det enkelte firma, for at du som kunde kan være sikker på, at tøjet er blevet registreret til afhentning på den pågældende dag, og for at være sikker på, at tøjet bliver leveret den næstkommende leveringsdag.

Afgives en bestilling senere end de angivne dage og tidspunkter, kan Wash n’ Dry ikke garantere for at tøjet afhentes, og leveres den næstkommende leveringsdag, eller at Wash n’ Dry chauffør, ikke allerede har været forbi, før bestillingen er foretaget, og lagt til afhentning hos firmaet.

Tøjet skal vedlægges en kvittering fra Wash n’ Dry for at blive afhentet, og vi foretrækker at tøjet lægges i en tætsluttet pose, sammen med kvitteringen, ned i rense-sækken, og/eller på et stativ med en synlig kvittering. Hvis man som kunde vælger at dele tøjet op i flere poser, skal der i hver pose fremgå en kvittering, ellers kan man klipse alle sine poser sammen, så der ikke hersker nogen tvivl om, at der er tale om én ordre. HUSK at klipse kvitteringen ordentligt fast, så kvitteringen ikke i værste tilfælde kan ryge af under transport eller lignende. Dette er kundens ansvar, og Wash n’ Dry kan ikke stilles til ansvar for tabt kvittering under transport.

Ved bestilling af rens/vask af tekstiler, der skal vejes eller måles, skal de ilægge din kvittering som normalt, og du bliver efter afhentning af din ordre, kontaktet vedrørende pris, enten via mail eller telefon. Din bestilling er først bindende, når du har accepteret den oplyste pris, men KUN hvis dette er afkrydset i feltet ved bestillingsprocessen.

Wash n’ Dry vil sende et betalingslink ud til kunden via mail, efter at have udregnet en samlet pris. Denne skal betales før levering af dit rensetøj, men pengene trækkes ikke på din konto, før rensetøjet er leveret tilbage på din arbejdsplads. Hvis betalingslinket sendes efter levering på din arbejdsplads, skal man så vidt muligt sørge for at betale den hurtigst muligt, og senest 3 dage efter modtagelsen af betalingslinket.

Levering anses for sket, når chaufføren har leveret tøjet på kundens adresse.
Wash n’ Dry vil bestræbe sig på at levere tøjet på de aftalte leveringsdage, men særlige omstændigheder kan lægge til grund for en senere levering.

Vi påtager os imidlertid ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering.

Wash n’ Dry kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab, herunder f.eks. tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Aftalen og de nærværende standardvilkår er underlagt dansk lovgivning.

Såfremt en bestemmelse i disse vilkår eller i rensningsaftalen eller en bestemmelse, der senere er indføjet, er eller bliver ugyldig som et hele eller dele deraf, eller hvis der viser sig et hul i bestemmelserne, så påvirker det ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser.

I stedet for den ugyldige bestemmelse eller for at lukke hullet anses en gyldig og praktisk mulig bestemmelse for aftalt med virkning fra det tidspunkt med det indhold, som juridisk og økonomisk ligger nærmest på det, som Wash n’ Dry og kunden havde til hensigt eller ville have haft til hensigt i overensstemmelse med formålet med nærværende aftale, hvis de havde overvejet det aspekt på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

Hvis en bestemmelse bliver ugyldig pga. opfyldelsesomfanget eller –tidspunktet (periode eller deadline) indeholdt i bestemmelsen, anses bestemmelsen for at være vedtaget i det omfang, der kommer nærmest på det oprindelige omfang.
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

Wash n’ Dry
Tlf: 81741872
e-mail: info@washndry.dk

Enhver tvist mellem leverandøren og kunden er underlagt dansk lov.
Ved registrering hos Wash n’ Dry bekræfter du samtidig, at du ikke er i konkurrence med Wash n’ Dry eller arbejder for virksomheder, der er i konkurrence med Wash n’ Dry.

I konkurrence med defineres ved, at du arbejder i eller er ejer af en virksomhed, som yder rense eller vaskeservice til private og eller virksomheder. Alt software, design, arkitektur, tekst o. lign. er beskyttet af ophavsretten samtidig med at navne og egenudviklede termer er anvendte varemærker. Enhver overtrædelse heraf vil blive retsforfulgt, og krav om betaling vil finde sted. Leverandøren har rettigheder til softwaren. Leverandøren kan overdrage sine forpligtelser til tredjemand under samme forretningsbetingelser.